К домашней страничке центра дзэн "Кван ум".

Великая дхарани


шин-мьё джанг-гу дэ-да-ра-ни
на-мо-ра да-на да-ра я-я
на-мак арь-я ба-ро-ги-дже сэ-ба-ра-я
мо-джи са-да-ба-я
ма-ха са-да-ба-я
ма-ха га-ро-ни-га-я

ом саль-ба-ба-е су да-ра-на
га-ра-я да-са-мьёнг
на-мак-ка-ри-да-ба
и-мам арь-я ба-ро-ги-дже
сэ-ба-ра да-ба и-ра-ган-та
на-мак ха-ри-на-я ма-баль-та
и-са-ми саль-баль-та са-да-нам
су-бан а-е-ём саль-ба бо-да-нам
ба-ба-мар-а ми-су-да-гам да-нья-та

о-ом а-ро-гье а-ро-га
ма-джи-ро-га джи-га-ран-дже
хье-хье-ха-рье ма-ха мо-джи са-да-ба
са-ма-ра са-ма-ра ха-ри-на-я
гу-ро-гу-ро галь-ма са-да-я са-да-я

до-ро-до-ро ми-ён-дже
ма-ха ми-ён-дже да-ра да-ра
да-рин на-рье сэ-ба-ра джа-ра-джа-ра
ма-ра-ми-ма-ра а-ма-ра
мол-че-е хье-хье ро-гье сэ-ба-ра
ра-а ми-са-ми на-са-я
на-бье са-ми са-ми на-са-я

мо-ха джа-ра ми-са-ми
на-са-я хо-ро-хо-ро ма-ра-хо-ро
ха-рье ба на-ма-на-ба
са-ра са-ра ши-ри ши-ри
со-ро со-ро мот-ча мот-ча
мо-да-я мо-да-я
мэ-да-ри-я ни-ра-ган-та
га-ма-са наль-са-нам
ба-ра-ха-ра-на-я

ма-нак-са-ба-ха
шит-та-я са-ба-ха
ма-ха-шит-та-я са-ба-ха
шит-та-ю-е сэ-ба-ра-я са-ба-ха
ни-ра-ган-та-я са-ба-ха
ба-ра-ха мок-ка шинг-ха
мок-ка-я са-ба-ха

ба-на-ма ха-та-я са-ба-ха
джа-га-ра ёк-та-я са-ба-ха
санг-ка сом-на-нье мо-да-на-я са-ба-ха
ма-ха-ра гу-та да-ра-я са-ба-ха
ба-ма-са ган-та и-са-ши че-да
га-рин-на и-на-я са-ба-ха

мья-га-ра джаль-ма ни-ба
са-на-я са-ба-ха на-мо-ра
да-на-да-ра я-я на-мак арь-я
ба-ро ги-дже сэ-ба-ра-я
са-ба-ха


Эта страничка © школа дзэн "Кван ум"
Перевод странички © центр дзэн "Кван ум"
Запись © школа дзэн "Кван ум", Providence Zen Center


Hosted by uCoz